Tarihi
 
Antalya,  Türkiye'de bugüne kadar bilinen en eski yerleşmelerin bulunduğu İllerimizden biridir.  İl merkezinin kuzeybatısında 20 km mesafede bulunan "KARAİN MAĞARASI’NDA"  yapılan kazılarda M.Ö. 220 bin yılından bugüne kadar kesintisiz bir uygarlığın varlığı ortaya çıkarılmıştır.
 
Tarihi eser ve kalıntıların adeta açık hava müzesi gibi geniş bir alana dağıldığı İlimizde tarih öncesi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izler yan yanadır.Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğunun bir sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa bir süre İtalyan işgali görmüş ve Cumhuriyet döneminde de 20.04.1924 tarihli 491 No’lu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Antalya Vilayeti adını almıştır.
 
Kepez İlçesi ise Kütükçü Mahallesi, Duacılar Mahallesi, Sütçüler Mahallesi ve Göçerler Mahallesinin birleşmesi ile oluşan 2009 yılında 5747 sayılı yasa kapsamında Varsak ile birleştirilerek Kepez İlçesi Kurulmuş ve merkez ilçe olarak yerini almıştır.
 
Kepez Kaymakamlığı :
 
5747 sayılı Büyükşehir Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile kurulan Kepez Kaymakamlığına 04.06.2008 tarih ve 26896 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/10086 sayılı kararname ile Kaymakam ataması yapılmış olup, 30.06.2008 tarihi itibari ile İlçe Kaymakamının görev başlamasıyla fiilen hizmete başlamıştır.
 
 
İlçenin Genel Arazi Dağılımı
 
İlçemizin toplam yüzölçümü 397.869 dekar olup; 86.211 dekarında tarım yapılmaktadır. Bu miktar toplam yüzölçümün yaklaşık % 22’sini oluşturmaktadır.
İlçemize bağlı Kızıllı, Çamlıca, Kirişçiler, Duacı ve Odabaşı Mahalleleri ormanlık alan üzerindedirler.
Yerleşim
 
İlçemizin doğusunda Aksu İlçesi, güneyinde Muratpaşa İlçesi, güney batısında Konyaltı İlçesi, kuzey ve kuzey batısında Döşemealtı İlçesi bulunmaktadır. İlçemizin tamamı Büyük Şehir Belediye sınırı içerisinde yer almaktadır.
Karakteristik bitki örtüsü, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler sürekli yeşil kalabilen, kısa boylu, sert yapraklı, kuraklığa dayanabilen, çalımsı bodur mersin, defne, kocayemiş, zeytin, zakkum, keçiboynuzu gibi kısa bodur ağaççıklardan meydana gelen bitki topluluğudur.
 
Ulaştırma ve Alt Yapı Durumu
 
İlçemiz genelinde asfalt yol bulunmaktadır.
 
Kanalizasyon ve Arıtma Durumu ve İçme Suyu
İlçemizde içme suyu ve Kanalizasyon şebekesi çalışmaları devam etmekte olup; miktarları aşağıya çıkarılmıştır. Kanalizasyonun Köy iken Mahalle olan yerleşim yerlerinde bağlantısı yoktu        
  1. İçme Suyu Şebekesi                                                             : 1.383,4 km
    1. Kanalizasyon Şebekesi                                                : 511.798,66 m
Elektrik Durumu
 
     İlçemiz merkezi ve köylerin in hepsinde elektrik bulunmaktadır.
 
Ekonomik Durum
            Tarım Alanı                                    : 86.211 Dekar
            Tarımsal Nüfus                                : 39.582 Kişi
            Toplam Tarımsal Üretim Değeri        : 328.735.580,00 TL
            Tarımda çalışan ortalama aile sayısı   : 9.126 Adet.
            Kişi başına düşen tarımsal gelir         : 4.983,00 TL (yıl)
            Hayvancılık İşletme Sayısı                : 1.735 Adet
            Örtü Altı Üretici Sayısı                     : 2.978 Adet
            ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı (2012)  : 663