19 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
 
Sıra
 
 
 
 
Vatanda Sunulan Hizmetin Adı
 
 
 
 
Başvuruda Đstenilecek Belgeler
 
 
 
Hizmetin Tamamlanma resi (En G)
 
 
 
1
 
Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı Bvurusunun Cevaplanrılması
1- Gelen mail veya dilekçe
 
 
15 gün
 
 
 
 
2
 
 
 
Yem Bitkileri Destekleme
Bvurusunun Alınması
1- Bvuru Dilekçesi
2- ÇKS Belgesi (Güncel)
3- Arazi Tespit Tutanağı
4- Kimlik Fotokopisi
5- Döner Sermaye Tahsilât Makbuzu
 
 
 
 
1 günü
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Prime Esas Ürün Destekleme
Bvurusunun Alınması
1- Bvuru Dilekçesi
2- ÇKS Belgesi (Güncel)
3- Arazi Tespit Tutanağı
4- Fatura veya Müstahsil Makbuzu
5- Kimlik Fotokopisi
6- Döner Sermaye Tahsilât Makbuzu
 
 
 
 
1 günü
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
Đlk Müracaat Yeri
: Kepez Đlçe Tam Mürlüğü
Đkinci Müracaat Yeri
: Kepez Kaymakamğı
Đsim
: Serbülent ÜNAL
Đsim
: Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK
Unvan
: Đlçe Mürü
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Fabrikalar Mah. 3049 Sok. No:61 Kepez / ANTALYA
Adres
: Fabrikalar Mah. 3049 Sok. No:61 KEPEZ/ANTALYA
Tel
: 0242.344 10 04
Tel
: 0.242. 335 41 11
Faks
: 0242.344 69 58
Faks
: 0.242 .335 41 01
E-Posta
E-Posta