Tarım Alanı                                        : 86.211 Dekar
Tarımsal Nüfus                                  : 39.582 Kişi
Toplam Tarımsal Üretim Değeri        : 328.735.580,00 TL
            Tarımda çalışan ortalama aile sayısı   : 9.126 Adet.
            Kişi başına düşen tarımsal gelir         : 4.983,00 TL (yıl)
            Hayvancılık İşletme Sayısı                : 1.735 Adet
Örtü Altı Üretici Sayısı                      : 2.978 Adet
 
            ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı (2012) : 663
 
                                                                                                                    
           TARIMSAL İŞLETMELER
Tarımsal İşletmeler
Sayısı
Su Ürünleri İşletmesi
1
Süt İşletme Tesisi
5
Paketleme Tesisi
140
Zeytinyağı İşleme Tesisi
-
Bitki Koruma Ürünü Satış Bayii
55
Alet Makine Satış Bayii
19
Gübre Bayii
74
İhracatçı Firma
38
Komisyon Sayısı
144
Tohum Islah ve Deneme İst.
10
Fidelik
8
Tohum Satış Bay.
62
Genel Toplam
556
 
 
 
 
 
TARIMSAL KURULUŞLAR
Tarımsal Kuruluşlar
Sayısı
Ziraat Bankası
5
Ziraat Odası
-
Tarım Kredi Kooperatifi
1
Tarımsal Kalk. Kooperatifi
1
Tarımsal Üretici Birliği
1
Serbest Veteriner Hekim Kliniği
6
TOPLAM
14
 
 
TARIMSAL İSTATİSTİKİ VERİLER
VERİLER
Antalya
Kepez
Nüfusu
2.328.555
508.123
Tarımsal Nüfus
675.280
42.723
Mahalle Sayısı
909
66
Çiftçi Sayısı
156.395
4.821
Hayvancılık İşletme Sayısı
20.655
1.101
Örtü altı üretici sayısı
2.894
2105
ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı
35.146
976
ÇKS ‘ye Kayıtlı İşletme Ortalama Büyüklüğü
46,29
40,28
 
ARAZİ DAĞILIMI (DA)
ARAZİ DAĞILIMI
ANTALYA
KEPEZ
İL PAYI %
Tarım Alanı
3.652.475.03
82.849
2,27
Çayır Mera Alanı
1.927.681,5
312
0,016
Orman ve diğer
14596843,47
320.599
2,2
TOPLAM
20.177.000
403.760
2
 
 
SULAMA DURUMU
 
İL/İLÇE
Tarım Alanı (da)
Devlet Sulamaları (da)
Halk Sulaması (da)
Toplam Sulanan Alan (da)
DSİ/Sulama Birliği
Özel İdare
Alan
%
Alan
%
Alan
%
Alan
%
Kepez
82.849
13.900
16
-
-
34.752
41
45.652
55
Antalya
3.652.475,03
1.462.840
 
170.300
 
655.030
 
2.542.990
 
 
 
KEPEZ  İLÇE TARIMSAL ÜRETİM ALANI VE DEĞERİ
 
ANTALYA
KEPEZ
İl İçindeki Oranı %
Sıra
Üretim Değeri (TL)
Üretim Değeri (TL)
Bitkisel Üretim
9.480.780.893,9
407.735.601
4,3
Hayvansal Üretim
1.720.221.000
37.049.760
2,15
Su Ürünleri Üretimi
17.661.000
109.750
0,6
TOPLAM
11.218.662.893,9
444.895.113
3,90
 
 
ANTALYA
KEPEZ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Alanı (da)
İl Payı %
Üretim Miktarı (ton)
Üretim Değeri(TL)
Hububat
1.848.665
34.197
1,98
13.707
10.881.680
Sebze(Örtü Altı)
268.340
14.775
5,51
188.693
247.267.515
Sebze(Açıkta)
282.829
2.803
3,05
29.806
26.540.986,4
Meyvecilik
747.868
27.550
4,65
20.104
40.690.020
Süs Bitkileri
5.506
3.202
57,28
352.999.186(adet)
82.355.400
Nadas Vb.
543.762
327
0,06
-
-
TOPLAM
3.652.475,03
82.849
2,27
252.312
407.735.601
 
 
 
BİTKİSEL ÜRETİM
TARLA BİTKİLERİ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (ton)
Üretim Değeri
Buğday
25.060
5.630
5.067.000
Arpa
4.605
1.180
944.000
Yulaf
2.110
580
870.000
Mısır(Dane)
676
532
393.680
Diğer
1.741
5.787
3.607.000
 
34.192
16.808
10.881.680
 
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (ton)
Üretim Değeri
Domates
15.394
169.334
222.002.000
Patlıcan
900
7.200
9.936.000
Hıyar
370
5.180
6.475.000
Sivri Biber
170
935
1.932.975
Marul
245
539
1.354.980
Kavun
345
2.070
1.775.500
Karpuz
265
1.458
729.000
Dolma Biber
170
1.020
1.805.400
Diğer
140
957
1.255.560
TOPLAM
17.999
188.693
247.266.415
 
AÇIKTA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (ton)
Üretim Değeri
Karpuz
955
3.343
1.671.250
Kavun
575
1.725
1.725.000
Lahana (Beyaz)
555
1.939
971.250
Biber (Sivri)
530
1.587
1.908.000
Ispanak
500
1.250
1.250.000
Fasulye (Taze)
425
636
1.020.000
Marul(Göbekli)
460
994
900.000
Marul(Kıvırcık)
200
495
400.000
Diğer
1197
3764
4.287.450
TOPLAM
5397
15733
26.542.986,4
 
 
 
 
MEYVECİLİKTE ÜRETİM MİKTARI ve  ÜRETİM DEĞERİ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (ton)
Üretim Değeri
Zeytin
20.100
5.048
18.368.000
Nar
3.304
7.742
7.030.100
Badem
1.625
115
325.500
Portakal
800
2.990
1.667.500
Limon
501
2.433
1.600.300
Diğerleri (Yenidünya, bağ, şeftali, çilek, mandarin, incir vb.)
1.220
1.776
4.687.660
TOPLAM
27.550
20.104
40.690.020
 
 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ ve ÜRETİM DEĞERİ
Ürün Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (adet)
Üretim Değeri
Karanfil
1.844
221.280.000
22.128.000
Gerbera
797
87.670.000
20.164.100
İç Mekan
44,5
3.560.000
11.249.600
Dış Mekan
20,5
1.710.000
5.403.600
Diğerleri
496
38.779.186
23.410.100
TOPLAM
3202
352.999.186
82.355.400
 
     HAYVANSAL ÜRETİM
HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
İŞLETME
İŞLETME SAYISI
HAYVAN MEVCUDU
BÜYÜKBAŞ
695
8.546
KÜÇÜKBAŞ
148
30.433
KOMBİNA
193
 
ARICILIK
210
9.015 (Kovan)
 
 
 
 
 
DİĞER HAYVANLAR
İŞLETME
İŞLETME SAYISI
Tek Tırnaklılar
77
Kedi-Köpek
750
Kanatlı
22.250
 
HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERLERİ
Sıra
Ürün
Üretim (Kg)
Üretim Değeri (TL)
1
Kırmızı Et
990.300
23.767.200
2
Beyaz Et
6.750
81.000
3
Kıl ve Yapağı
22.000
11.000
4
Süt(Litre)
19.228.500
19.228.500
5
Bal(Kg)
68.500
1.507.000
6
Yumurta(Adet)
45.562
22.780
 
TOPLAM
 
44.617.480
 
HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERLERİ
 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve ÜRETİM DEĞERLERİ
 
Sıra
Ürün
Üretim (Kg)
Üretim Değeri (TL)
1
Kültür Balıkları
12.000
72.000
2
Tatlı Su Balık Av.
-
-
3
Sülük Yetiştiriciliği
285
285000
 
TOPLAM
12.285
357.000
 
 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEĞERLERİ
Tarımsal İhracat Durumu
 
İhracat değerleri açısından incelendiğinde Türkiye süs bitkileri ihracatının % 45,27’si,  kesme çiçek ihracatının  % 93’ü, yaş sebze ve meyve ihracatının % 22,5’ i ve biyolojik mücadele yöntemlerinde üretimde kullanılan 1.000.000 koloni Bombus Arısı üretimi, bu üretimden yapılan 687.362 kraliçe arı ve 8.381 koloni  ihracatının tamamı Antalya’dan yapılmaktadır.
 
5.1. Bitkisel Üretim İhracat Durumu
Yaş Meyve ve Sebze İhracatı:
Antalya İli tarımın ihracattaki payı 2013 yılında %53 olarak belirlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla bu değer % 52,5 olarak gerçekleşmiştir.  2013 yılında Türkiye yaş meyve sebze ihracatının %22,7’sini 533 milyon $ ile Antalya oluşturmaktadır. 2014 yılı itibarıyla Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatının %22,7’sı Antalya’dan gerçekleşmiştir. 2014 yılı değerleriyle  Türkiye’de ihracatı yapılan domatesin %42,3’ü, biberin %73,3’ü, hıyarın %46,8’i , kabağın %38,3’ü Antalya ürünüdür.
 
Yıllar İtibarıyla Yaş Sebze ve Meyve İhracatı
Batı Akdeniz Birliği verilerine göre, 2013 yılında ilimizden ihraç edilen 592.134 ton yaş meyve ve sebzenin %36’sını Domates, %11’ini Üzüm, % 9’unu Nar, % 8’ini Biber, % 6,76 sını ise Hıyar-Kornişon, oluşturmaktadır.
2014 yılında ilimizden ihraç edilen 652.819  ton yaş meyve ve sebzenin %36’sını Domates, %13’ünü Üzüm, % 9’ini Biber, % 7’sini Nar, , % 7,4’ünü ise Hıyar-Kornişon, oluşturmaktadır.
2013 ve 2014 yılı ihracatı yapılan yaş meyve sebzelerin miktarları karşılaştırıldığında Domateste  %10,3, Hıyar-Kornişonda %21,4, Üzümde %27,66 ve Biberde  %21,5 artış olurken, Nar ihracat miktarında %14,61 azalış olmuştur.
Türkiye genelinde 2013 ve 2014 yıllları  İhracatçı Birlikleri verilerine göre yaş meyve, sebze ve narenciyede ihracat yapılan ilk beş ülke,  Rusya, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Moldovya’dır.
            2015 yılında  Antalya’dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında % 13,51 oranında bir azalış olmuştur. İlimizden ihraç edilen 565.219 ton yaş meyve ve sebzenin % 37,84’ünü Domates, % 10,91’ini Biber, % 110,19’unu Üzüm, % 8,71’ini Nar, % 6,08’ini Hıyar ve % 4,39’unu Limon oluşturmaktadır.
2016 yılında  Antalya’dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında % 19 oranında bir azalış olmuştur. İlimizden ihraç edilen 486.039 ton yaş meyve ve sebzenin % 33’ünü Domates, % 15’ini Biber, % 11’ni Nar, % 9’unu Üzüm, % 6’sını Hıyar ve % 4’ünü Limon oluşturmaktadır.
2016 Yılı Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Yapılan Ülkeler
ÜLKELER
İHRACAT DEĞERİ (USD)
ALMANYA
89.678.336
BEYAZ RUSYA
39.547.109
ROMANY
37.003.379
UKRAYNA
28.390.596
BULGARİSTAN
20.931.713
RUSYA FEDERASYONU
20.063.205
AVUSTURYA
17.070.351
HOLLANDA
13.678.654
POLONYA
12.705.631
IRAK
7.813.197
DANİMARKA
7.499.870
 
2016 yılında Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 azalmıştır.
 
 
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı:
 
İhracatçılar Birliği 2013 yılı kayıtlarından Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 77.092.464 Amerikan Doları olarak gerçekleşmiş bu değerin 35.801.145 doları Antalya’dan gerçekleşmiştir.
2014 yılı kayıtlarından Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 83.045.974 Amerikan Doları olarak gerçekleşmiş bu değerin 42.703.010 doları Antalya’dan gerçekleşmiştir.
Ülkemiz süs bitkileri ihracatında 2013 yılına göre 2014 yılında miktarda  %9,6’ lık ve değerde ise % 9’luk artış olmuştur. İhracatımızda özellikle kesme çiçekler ve canlı bitkiler öne çıkmaktadır.
İhracat değeri içerisinde 2014 yılında Türkiye kesme çiçek ihracatının %92’si olan 29.569.211 doları Antalya ihracatı olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında  83.045.974 dolar olan Türkiye toplam süs bitkileri ihracatının 42.703.010 doları (%51,4) ilimizden  yapılmıştır. Antalya’nın 2014 yılı süs bitkileri toplam ihracatının % 67 sini 28.518.368 Amerikan Doları değer ile Karanfil İhracatı oluşturmuştur. 
2015 yılında Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 77.621.346 Amerikan Doları olarak gerçekleşmiş, bu değer ile ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,47  azalış göstermiştir. Türkiye toplam süs bitkileri ihracatının 35.160.377 doları (%.45,27) ilimizden  yapılmıştır.
2016 yılında Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 81.356.915 Amerikan Doları olarak gerçekleşmiş, bu değer ile ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,81  artış göstermiştir. Türkiye toplam süs bitkileri ihracatının 35.058.293 doları (%43) ilimizden  yapılmıştır. Antalya’dan  süs bitkileri ihracatının yapıldığı ilk beş ülke sırasıyla; İngiltere, Hollanda ,Almanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dır.
2017 yılı 1il 4 aylık YSM ihracatı 162.407.000 dolardır.
 
Antalya Süs Bitkileri İhracatı
 
Ürün Grubu
2015
2016
Miktar
Değer
Miktar
Değer
(Adet)
( $)
(Adet)
( $)
 Çiçek
 Soğanları
0
0
0
0
Canlı
Bitkiler
61.924.169
7.978.111
75.683.668
8.657.176
Kesme Çiçekler
308.640.808
26.328.447
326.340.708
25.483.818
Yosun ve
Ağaç Dalları
396.612
853.819
418.646
917.298
TOPLAM
370.961.589
35.160.377
402.443.022
35.058.293
 
 
2015
2016
Desteklemeler
Sayısı
Miktar
/Birim
Tutar
Sayısı
Miktar/
Birim
Tutar
Mazot Gübre  Desteklemesi
721
20.707
217.670
952
21.147
232.622
Toprak Analizi Desteklemesi
5
513
1.283
-
-
-
Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi
-
-
-
1
-
66.238
Sertifikalı Tohum Desteklemesi
8
321
2.724
13
330
3.462
Sertifikalı Fidan Dest.(Yazlık-Güzlük)
3
38
3.800
2
47
8.382
Tarımsal Danışmanlık Desteklemesi
-
-
-
-
-
 
Hububat  Fark Ödemesi
4
414
3.759
10
699
8.644
Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele
11
116
40.406
5
37
40.406
Bombus Arı Dest.
327
4971
298.260
323
2.970
178.200
Dane Mısır
1
30
879
2
88
2.045
İyi Tarım Uyg. Dest
5
519.3
46.604
42
594
68.444
 
ÇMVA
15
425
6.375
15
425
6.375
TOPLAM
1.100
-
621.760
1.365
-
614.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIMSAL DESTEKLEMELER
 BİTKİSEL DESTEKLEMELER
 
BİTKİSEL DESTEKLEMELER
 
HAYVANSAL DESTEKLEMELER
 
2015
2016
Desteklemeler
Sayısı
Miktar
/Birim
Tutar
Sayısı
Miktar/
Birim
Tutar
Çiğ süt üretimi
261
3.995.060
247.523
273
3.560.478
196.339,85
Anaç sığır- manda
252
1221
305.070
Destek
Kaldırıldı.
 
Anaç koyun- keçi
82
14497
289.938
73
9375
234.375
Suni Tohumlamadan doğan buzağı
203
587
44.020
448
1074
406.500
Kırmızı et (besilik erkek sığır)
331
1.300 adet
203.505
222
1186
232.304,12
Aktif arılı kovan
74
6.017
60.170
75
6213
62.130
Su ürünleri üretimi
-
-
           -
-
-
-
Hayvan Hastalıkları Taz.
1
1
4.390
-
-
-
Yem Bitkileri
2
26
1.136
7
116,4
5.563
Honamlı Keçisi Halk Elin. Hayv. Isl. Proj.
4
584
22.915
4
575
25.920
Gen Kaynakları Koruma Projesi
1
1
19.120
2
396
31.680
Pırlak Halk Elin. Hayv. Isl. Proj.
-
-
-
1
129
8.240
Damızlık erkek materyal
-
-
-
5
29
5.800
TOPLAM
1211
-
1.227.787
1110
-
1.208.852
 
HAYVANSAL DESTEKLEMELER
2016 YILI TOPLAM TARIMSAL DESTEKLEMELER 
İL/İLÇE
BİTKİSEL
(TL)
HAYVANSAL
(TL)
TOPLAM
KEPEZ
614.818
1.208.852
1.823.670
ANTALYA
34.193.403
33.334.314
67.527.717
İldeki Oranı %
1,8
3,62
2,7
 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2015
2016
PROJE ADI
PROJE SAYISI
PROJE MALİYETİ (TL)
HİBE TUTARI (TL)
PROJE SAYISI
PROJE MALİYETİ (TL)
HİBE TUTARI (TL)
TOPLU BASINÇLI SULAMA
-
-
-
-
-
-
MAKİNA EKİPMAN
-
-
-
-
-
-
GENÇ ÇİFTÇİ
-
-
-
6
250.000
180.000
TOPLAM
 
 
 
-
-
-
               
 
KAYIT SİSTEMLERİ
KAYIT SİSTEMLERİ
MEVCUT ÇİFTÇİ SAYISI
KAYITLI ÜRETİCİ SAYISI
Çiftçi Kayıt Sistemi
4821
952
Arıcılık Kayıt Sistemi
210
210
Örtüaltı Kayıt Sistemi
2.105
701
Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)
-
-
Bitki Koruma Kayıt Sistemi
(Bitki Koruma Uygulama Belgesi)
2.978
1.607
Bitki Koruma Kayıt Sistemi
(Üretici Kayıt Defteri)
2.978
1.135
Bitki Pasaportu Kayıt Sitemi
11
11
Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi
2869
2.768
Türkvet Kayıt Sistemi
1036
1.036
Ulusal Süt Kayıt Sistemi
476
476
 
BİTKİSEL ÜRETİM VE YAYIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI
BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN KİMYASALLARIN İZLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI
BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN KİMYASALLARIN İZLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI
Adet
Bitki Koruma Uygulama Belgesi
1607
Üretici Kayıt Defteri
146
Reçete Yazma Yetkisine Sahip Kişi Sayısı
                                  237
 
TOHUMCULUK HİZMETLERİ
İLÇEDEKİ İŞLETME (OPERATÖR) DURUMU
(Fidelik ,Fidanlık
Süs Bit.Ürt.Tesisi)
KONTROL/DENETİM SAYISI
DENETİMDE KARŞILAŞILAN OLUMSUZLUKLAR
İDARİ YAPTIRIM SAYISI
38
240
-
-
 
FİDELİK VE FİDANLIKLARDAKİ ÜRETİM
FAALİYET
Üretim Tesisi
Fidanlık (Adet)
Ticari Fidelik (Adet)
İlçede Kontrollü Üretim Tesisi Sayısı
6
7
Yıl İçerisinde Kontrol Edilen Üretim Materyali  Sayısı
55.000
153.814.031
Kontrollerde İmha Edilen Üretim Materyali Sayısı
-
-
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BAYİLİK HİZMETLERİ (30 HAZİRAN 2017)
BAYİLER
İLÇEDEKİ MEVCUT DURUMU
KONTROL/DENETİM 2016
KONTROL/ DENETİM 2017
İDARİ YAPTIRIM
Bitki Koruma Ürün Bayileri
55
326
55
-
İlaç Alet Bayileri
20
91
19
-
Gübre Bayileri
(2 Kontrolör)
74
368
74
-
 
 
HIZLI ALARM BİLDİRİMİ İZLENEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
BİLDİRİM SAYISI
ÜRÜN ADI
YAPILAN ÇALIŞMA
 
 
4
 
Biber
 
İzlenebilirlik doğrultusunda denetimi yapıldı.
             
 
2
 
 
Çilek
 
İzlenebilirlik doğrultusunda denetimi yapıldı.
 
 
 
1
 
Greyfurt
İzlenebilirlik doğrultusunda denetimi yapıldı.
 
 
DEVLET YARDIM MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI
YERLİ ÇEKİRGE İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI
SÜNE SÜRVEY
ÇALIŞMALARI
Program
Gerçekleşme
Program
Gerçekleşme
100 da
%100
15.000 da
%100
 
SURVEY ÇALIŞMALARI
SURVEY ADI
İLÇEDE MEVCUT TOPLAM ÜRETİM ALANI (DA)
SURVEY YAPILAN TOPLAM ALAN(DA)
Narda Bakteriyel Yanıklık Hastalığı
3.304
191
Mısırda Batı Mısır Kurdu
750
71
Zeytin Xyelerla Fastidiosa
20.100
2675
Meyve (Drosophila suziki)
80
13
Turunçgil Uzun Antenli Böceği
800
100
Ani Meşe Ölümü
100
20
 
 
 
 
 
 
 
BİTKİ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
İLÇEDE MÜCADELESİ YAPILAN HASTALIK VE ZARARLILAR
MÜCADELE PROGRAMI
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
Buğday Sürme Hastalığı
200 ton
350
Hububatta Geniş Yap. Yabancı Ot
5.000 da
120
Süne Mücadelesi
15.000 da
Mücadele yapılmadı.
Ekin Güvesi
1.500 da
Mücadele yapılmadı.
Zeytin Halkalı Leke
50 da
140
Zeytin Dal Kanseri
50 da
160
Zeytinde Verticillium Solgunluğu
50 da
400
Zeytin Sineği
1.000 da
150
Zeytin Güvesi (Çiçek)
200 da
125
Zeytin Kırlangıç Böceği
200 da
Mücadele yapılmadı.
Zeytin Fidan Tırtılı
100 da
250
Ağaç sarı kurdu
200 da
30
Patlıcangillerde Külleme
5150 da
122
Kabakgillerde Külleme
500 da
160
Kabakgillerde Mildiyö
1500 da
67
Domates Güvesi
8000 da
25
Domates Mildiyösü
2000 da
150
Domates bakteriyel Benek
1000 da
45
Domates Yaprak Küfü
2000 da
50
Domates Pas Akarı
1050 da
57
Dom. Pat. Ve Patat. Erk. Yaprak Yan.
4950 da
61
                                                 
İLÇEDE MÜCADELESİ
YAPILAN HASTALIK VE ZARARLILAR
         MÜCADELE PROGRAMI
                                    FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
Sebzelerde Kurşini Küf
4950 da
121
Sebzelerde Erken yaprak yanıklığı
4950 da
50
Sebzelerde Yeşil Kurt
2450 da
102
Sebzelerde Pamuk Yaprak Kurdu
3450 da
72
Sebzelerde ve Bostanda Yaprak Bitleri
1500 da
200
Sebzelerde ve Bostanda Beyaz Sinek
8500 da
118
Sebzelerde Kırmızı Örümcek
3500 da
286
Sebzelerde ve Bostande Bozkurt
300 da
133
Marul Mildiyösü
100 da
110
Sebze Fide Çökerten ve Kök Çürüklüğü
5000 da
300
Kök-ur Nemotodu
5950 da
143
Sebzelerde Yaprak galeri Sineği
5950 da
50
Sebze ve Bostanda Thripsler
2500 da
200
Biber Gal Sineği
200 da
100
Seralarda Solarizasyon
8500 da
82
Süs bitkilerinde Külleme
2300 da
87
Süs bitkilerinde Yaprak Bitleri
550 da
127
Süs Bitkilerinde İki noktalı Kırmızı örümcek
2600 da
115
Süs Bitkilerinde Yaprak Galeri Sineği
800 da
87
Süs Bitkilerinde Thrips
3000 da
83
Süs Bitkilerinde Toprak İlaçlaması
3000 da
100
Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük
150 da
147
Turunçgil Kırmızı Örümceği
250 da
80
Turunçgil Kırmızı Kabuklu Biti
250 da
80
Turunçgillerde Uç Kurutan
50 da
100
Akdeniz Meyve Sineği
250 da
120
Pas Böcüsü
250 da
80
Narda Yaprak Biti
300 da
200
Narda Akdeniz Meyve Sineği
150 da
267
Narda Kahverengi Leke Hastalığı
150 da
267
Çilekte Kırmızı Örümcek
30 da
200
Çilekte Kurşini Küf
30 da
267
Çilekte Çiçek Tripsi
30 da
233
 
 
ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ (EKÜY)
PROGRAM
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KALINTI ANALİZİ
Ürün
Üretici Sayısı
Alan (dekar)
Tahmini Üretim Miktarı (ton)
Analize Alınan Numune Sayısı
Numune Analiz Sonucu
OLUMSUZ NUMUNE TOPLAMI
OLUMLU
(Adet)
OLUMSUZ
Türk Gıda Kodeksi
MRL üstü
Tavsiye Dışı Kullanım
(2014) Domates
40
230
2.300
50
47
3
 
3
(2015) Domates
45
240
2400
55
55
-
-
-
(2016) Domates
50
250
2500
60
60
-
-
-
                   
 
HASAT ÖNCESİ PESTİSİT KALINTISI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMA YILI
PROGRAM
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KALINTI ANALİZİ
KALINTI TESPİT EDİLEN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
ÜRÜN
PROGRAM
ALINAN NUMUNE SAYISI
KALINTI ANALİZ SONUCU
KALINTI ANALİZ SONUCU OLUMSUZ
MRL ÜSTÜ (ADET)
TAVSİYE DIŞI
(ADET)
Türk Gıda Kodeksi MRL ÜSTÜ
TAVSİYE DIŞI KULLANIM
2016
Hıyar
10
11
11 olumlu
 
-
-
 
-
 
-
2016
Domates
12
13
12 olumlu
 1 limitüstü
1
-

Malathion

-

    2016
Biber
52
50
40 olumlu
10 olumsuz
-
10
 

Chrolothlonil

Chlopyrifos-ethyl,Formetanate
2016
Marul
3
3
1 olumsuz
2 olumlu
-
1
-
Acetamiprid
2016
Roka,
Maydanoz,Nane
2
2
1 olumlu
1 olumsuz
-
1
-
Acetamiprid, Mepanipyrim,Metalaxyl, Triadimenol
2016
Brokoli
1
1
1 olumlu
-
-
-
-
2016
Lahana
1
-
-
-
-
-
-
2016
Patlıcan
4
3
3 Olumlu
-
-
-
-
2016
Nar
4
4
4 olumlu
-
-
-
-
TOPLAM
 
89
87
12 olumsuz
1 limitüstü
1
12
 
 
                   
 
TARLA OKULU
TARLA OKULU PROGRAM
ÖRTÜALTI
Gaziler
20
Altınova
20
 
YAYIM PROGRAMI
YAYIM PROGRAMI
SAYISI
2016
ÇİFTÇİ SAYISI
2016
SAYISI
2017
ÇİFTÇİ SAYISI
2017
Çiftçi Toplantısı
144
2363
32
462
Çiftçi Kursu
10
300
12
392
Metod Demostrasyonu
2
36
-
-
Sonuç Demostrasyonu
6
6
-
-
Çiftçi Gezisi
6
120
5
155
Tarla Günü
3
59
-
-
Teşvik Müsabakaları
1
6
2
189
TOPLAM
 
 
 
 
 
TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU ÇALIŞMALARI
 
Hisseli
Satış
İpotek
Cins Değişikliği
İfraz Tevhid
TOPLAM
İşlem Sayısı
396
16
3
415
Alan (ha)
1511,15
133,13
47,71
1692,19
 
TARIMSAL ELEKTRİK İŞLEMLERİ
 
Ticari Elektrik Aboneliği
Sulama Elektrik Aboneliği
TOPLAM
İşlem Sayısı
101
84
185
Alan (ha)
415,2
501,65
916,85
 
 
 
GIDA VE YEM ÇALIŞMALARI
ONAYLI VE KAYITLI İŞYERİ SAYILARI
 
2015
2016
2017
Faaliyet Alanı
Mevcut İşyeri
Kayıt Yaptıran İşyeri
Mevcut İşyeri
Kayıt Yaptıran İşyeri
Mevcut İşyeri
Kayıt Yaptıran İşyeri
Satış Yeri
1.728
1.481
1.626
1.435
1.534
1.492
Toplu Tüketim Yeri
837
684
819
682
762
739
Üretim Yeri
307
271
549
515
517
505
Yem İşletmesi
35
30
51
38
56
32
TOPLAM
2.907
2.466
3.045
2.670
2.869
2.768
 
 
 
 
 
 
GIDA VE YEM DENETİMLERİ (30HAZİRAN 2017)
 
2015
2016
2017
İL/İLÇE
Mevcut İşyeri
Denetim
Sayısı
Mevcut İşyeri
Denetim
Sayısı
Mevcut İşyeri
Denetim
Sayısı
KEPEZ
2.907
2.272
2.907
2.272
2.869
2.548
ANTALYA
24.698
27.750
24.698
27.750
24.571
18.377
İLDEKİ PAYI %
11,77
8,19
11,77
8,19
11,67
13,56
 
 
Faaliyet Alanı
Mevcut İşyeri
Denetim
Numune Durumu
Toplam Sayı
Sonuç
Alınan Numune
Olumlu
Numune
Olumsuz Numune
Red
Olumlu
Olumsuz
Satış Yeri
1.534
1.150
1107
40
31
23
4
2
Toplu Tüketim Yeri
762
787
732
50
28
23
3
0
Üretim Yeri
479
504
442
54
107
94
6
1
Onaylı İşl.
38
53
40
10
10
8
0
0
Yem İşletmesi
56
54
51
2
4
2
0
1
Toplam
2869
2.548
2.372
156
180
150
13
4
 
 
DENETİM SEBEBİNE GÖRE VERİLER
Faaliyet Alanı
Alo Gıda
Bakanlık/İl Kontrol Planı
Bimer Denetimi
Diğer
İzlenebilirlik
Denetimi
Rutin
Takip Denetimi
Yem İşletmeleri Denetim ve Kontrol Planı
Satış Yeri
101
15
3
191
9
811
18
 
Toplu Tüketim Yeri
64
23
4
98
1
560
32
 
Üretim Yeri
45
23
8
57
5
223
38
 
Yem İşletmesi
0
3
0
1
1
-
4
44
Toplam
210
64
15
347
16
1594
92
44
** Onay/Şartlı Onay Denetimleri, İhracat Denetimleri belirtilmemiştir.
UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
 
Birincil Üretici
Satış Yeri
Toplu Tüketim Yeri
Üretim Yeri
Toplam
2015 Yılı
14
10
5
30
59
2016 Yılı
7
25
15
45
92
2017 Yılı
10
24
9
20
63
 
ALO GIDA VERİLERİ
 
Şikayet Sayısı
Sonuçlanan
Olumlu
Olumsuz
IPC
2015 Yılı
632
623
606
176
17
2016 Yılı
253
246
177
41
14
2017 Yılı
235
224
160
51
14
 
HAYVAN  SAĞLIĞI
HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
Mücadele Programı
Program
Gerçekleşme
İlkbahar
Sonbahar
İlkbahar
%
Sonbahar
%
K.Baş Veba
5000
(Yıl Boyu)
3800
-
(Yıl Boyu)
192
Kuduz Program (Kedi-Köpek)
750
(Yıl Boyu)
750
-
(Yıl Boyu)
100
Brucella S-19
1250
(Yıl Boyu)
230
-
(Yıl Boyu)
-
Brucella Rew-1
3000
(Yıl Boyu)
700
-
(Yıl Boyu)
-
B.Baş –K.BaşAnthrax
-
(Yıl Boyu)
-
-
(Yıl Boyu)
-
Mavi Dil
3000
(Yıl Boyu)
4200
-
(Yıl Boyu)
-
Şap B. Baş
8200
2275
8330
101
8000
29
LSD (B. Baş)
8200
-
8200
100
-
-
Çiçek (K. Baş)
-
-
-
-
-
-
               
 
 
 
HAYVAN SAĞLIĞI KÜPELEME  ÇALIŞMALARI
Küpeleme ve Sağlık Taraması
Program
Gerçekleşme
İlkbahar
Sonbahar
İlkbahar
%
İlkbahar
%
K.Baş Küpe
-
-
5002
-
-
-
B.Baş Küpe
-
-
2288
-
-
-
Sağlık Taraması
50000 (Yıl Boyu)
30113
-
-
-
               
 
HAYVAN HAREKETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER
Konu
2016
Yol Kontrollerinde Tanımlanmamış Olarak Tespit Edilen ve Kesimhaneye Sevk Edilen Sığır Sayısı
-
Yol Kontrollerinde Tanımlanmamış Olarak Tespit Edilen ve Kesimhaneye Sevk Edilen Koyun Sayısı
-
Hayvan Hareketleri İle İlgili Yapılan İşlem Sayısı (5996 sayılı kanun 36 ncı madde)
 
 
AKTİF HAYVAN HASTALIK MİHRAPLARI
İLÇE
KÖY/MAHALLE
HASTALIK
ÇIKIŞ TARİHİ
SÖNÜŞ TARİHİ
Kepez
Altınova Sinan
Newcastle
21.06.2017
11.07.2017
 
 
 
 
 
 
YILLARA GÖRE ÇIKAN HAYVAN HASTALIKLARI
Hastalık Adı
2015
Çıkan Hastalık Sayısı
2016
Çıkan Hastalık Sayısı
2017
Çıkan Hastalık Sayısı
Pastörellozis
-
-
-
Newcastle
-
-
1
Tüberküloz
-
-
-
Kuduz
1
-
-
Brucella
-
-
-
Şap
1
-
-
LSD
-
-
-
TOPLAM
2
-
1
 
 
 
TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI
2016
2017
Hastalık
Adı
Yetiştirici Sayısı
Hayvan Sayısı
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL)
Hastalık Adı
Yetiştirici Sayısı
Hayvan Sayısı
Ödenen Tazminat Miktarı (TL)
Tüberküloz
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONAMLI KEÇİSİ HALK ELİNDE ISLAHI PROJESİ
İLÇE ADI
İŞLETME SAYISI
HAYVAN SAYISI
DESTEK TUTARI (TL)
2011
4
575
49.270
2012
4
575
49.765
2013
4
575
47.825
2014
4
575
31.445
2015
4
15 teke,569 oğlak
22.915
2016
4
575
25980
 
EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI PROJESİ DESTEĞİ
İLÇE ADI
İŞLETME SAYISI
HAYVAN SAYISI
DESTEK TUTARI (TL)
KEPEZ
1
239 (Honamlı Keçisi)
19.120
 
İLÇEDEKİ KESİMHANELER
KESİMHANE
KANATLI KESİMHANE
1
0
 
SERBEST VETERİNER HEKİM DENETİMİ
KLİNİK
POLİKLİNİK
DENETİM
DENETİM GEREÇ. %’Sİ
6
-
12
100
EV VE SÜS HAYVANLARI DENETİMLERİ
TÜRÜ
              SAYISI
DENETİM
Petshop
12
20
Köpek Barınma ve Eğitim Yeri
-
-
Yolcu Beraberi İhracaat
24
-
 
SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ
SEKTÖR
ALABALIK
SÜLÜK
DENETİM
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ
1
1
4
SU KİRLİLİĞİ İZLEME NOKTASI
1
4
İŞLEME TESİSİ
-
-
PAREKENDE SATIŞ YERLERİ
18
116
SOĞUK HAVA DEPOSU
2
7